De Gekooide Roos?

De Gekooide Roos was een online tijdschrift voor literatuur, onstaan uit de activiteiten van het (eveneens online) platform voor schrijvers en dichters "Schrijf.Net".

Het tijdschrift was actief van 1999 tot 2008. Deze webstek is het archief van alle publicaties uit die periode.

De redactie bestond uit een (wisselend) aantal deelnemers van Schrijf.Net.

De bijdragen werden ofwel ingezonden en door de redactie beoordeeld en waar nodig geredigeerd, ofwel op verzoek (en geheel pro deo) geleverd door auteurs die door de redactie werden benaderd.

De lijst

Je ziet een lijst met alle auteurs (alfabetisch op achternaam gesorteerd, met uitzondering van de redactionelen) van wie een of meer bijdragen in De Gekooide Roos werden gepubliceerd. Onder de auteursnaam vind je het aantal bijdragen. Rechts van de auteursnaam vind je de titel(s) van het gepubliceerde werk met daarachter het jaar van publicatie. Door op een titel te klikken verschijnt de tekst van de bijbehorende bijdrage.

Wanneer het aantal bijdragen te groot is om in het vlak rechts van de auteur te tonen, zie je ter rechterzijde een naar rechts omhoogwijzend pijltje. Klikken op dat pijltje toont de complete lijst met titels van de auteur in kwestie.

Een bijdrage lezen

Klikken op een titel uit de bijdragenlijst toont de bijdrage. Links bovenaan zie je een foto van de auteur, de titel en de datum van plaatsing. Daaronder vind je de bijdrage zelf.
Klikken naast het bijdrageschermpje of op de rode X rechtsboven (op kleinere schermen niet altijd zichtbaar) 'sluit' dat schermpje weer.

Biografische informatie lezen

Wanneer je op de foto in het bijdrage-scherm klikt, verschijnt daaronder de biografische informatie over de auteur in kwestie. Nogmaals op de foto klikken toont de tekst weer.

Afdrukken

In het bovengedeelte van een bijdrage zie je een gestileerde afbeelding van een afdrukapparaat (printer). Daarop klikken opent de dialoog waarmee je de bijdrage kunt afdrukken. Sommige internetbladeraars (browsers) bieden daarbij tevens de mogelijkheid de tekst als PDF-bestand op te slaan (PDF betekent: Portable Document Format).

Nota bene

Het kan voorkomen dat in de tekst of in biografische informatie internetverwijzingen (links) voorkomen die niet (meer) werken. De archivaris zal in de loop van de tijd dergelijke verwijzingen zonodig actualiseren of verwijderen.

De Gekooide Roos is op de grotere mobiele apparaten (tablet, gsm-toestel met grotere schermen) te gebruiken. Op kleine schermen kan het gebeuren dat bij het lezen van een bijdrage de titelinformatie in het gedrang komt en over de bijdragetekst heen loopt. Advies is om een pc, laptop of tablet te gebruiken voor het lezen van bijdragen.

Deze webstek gebruikt geen 'cookies'. Voor het gebruik van deze website heb je een recente versie van een internetbladerprogramma (browser) nodig (Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

De Archivaris wenst eenieder veel (al dan niet nostaligisch) leesplezier!